/ Tabačka Kulturfabrik / Gorkého 2 / 040 01 / Košice / Slovakia /
Festival TabaCon
festivaltabacon@gmail.com

ARTIST ALLEY

TabaCon

 


KRESKY (ARTIST ALLEY)  
Kresky sú designové tetovačky pre deti a dospelých, vymyslené, nakreslené a vytlačené na Slovensku. 

WEB: http://kresky.sk/ 


SLOVÍČKO (ARTIST ALLEY)Slovíčko ponúka LiterArt, dizajnové kúsky pre knihy a kníhmilcov. Produkty ktoré spájajú literatúru a dizajn. Literárne potreby pre život s knihou. 


WEB: http://slovickoshop.sk/ 


BLONDOOK (ARTIST ALLEY) Kreslím grafické iustrácie použiteľné na tlač – knihy, plagáty, vizitky, pozvánky a iné. Maľujem obrazy. Čo kus, to originál. 

WEB: https://www.sashe.sk/Blondook 
WEB: https://www.facebook.com/blondook/ 


LA LOKA ART (ARTIST ALLEY) WEB: https://www.facebook.com/Lalokaart/ 


PUPI HANDICRAFT (ARTIST ALLEY) WEB: https://www.facebook.com/pupi.handicraft 


LUBKASABI (ARTIST ALLEY) WEB: https://lubkasabi.wordpress.com/


GEMDOG ARTIST (ARTIST ALLEY) WEB: https://www.facebook.com/gemd0g/